Proiecte implementate


PRINCIPALELE PROIECTE DESFASURATE DE ORGANIZATIA AMARE PHRALA IN PERIOADA 1996 - 2010

1.      Ce sunt si ce nu sunt romii ? – 1996
Scop: schimb de experienta intre reprezentati ai diferitelor organizatii neguvernamentale din 5 tari.
Rezultate: identificarea metodelor de lucru utilizate in cadrul sectorului societatii civile din alte tari, respectiv discutarea modalitatilor de replicare a exemplelor si initiativelor pozitive, cu aplicatie in comunitatile de romi.
Buget: 1377 USD; finantat 500 USD
Finantator: Fundatia pentru o Societate Deschisa, Cluj
 
2. Festival concurs “Romano Ilo” – 1997
Scop: Promovarea culturii romani si a traditiilor romilor
Buget: 500 USD; finantat 377 USD
Finantator: Fundatia pentru o Societate Deschisa, Cluj
 
3. “O sansa pentru cei fara sansa” – 1997
Scop: Crearea de materiale informationale despre organizatia Amare Phrala
Rezultate: Brosura, pliant si prezentare a organizatiei Amare Phrala, activa in furnizarea de servicii de informare, consiliere si sprijin pentru comunitatile de romi dezavantajate
Buget: 1,630 ECU; finantat 1,350 ECU
Finantator: Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile

4. “A chance for the beginning” – 1998
Scop: Dotarea organizatiei cu echipament de birou (computer)
Buget: 859 USD
Finantator: Open Society Institute - Regional Roma Participation Program, Budapest
 
5. Concursul “Amare lache chavore” Tip Top - Mini Top – 1998
Scop: Promovarea tinerelor talente din randul copiilor romi din Cluj
Buget: 840 USD; finantat 697 USD
Finantator: Fundatia pentru o Societate Deschisa, Cluj
 
6. Monitorizarea cazurilor de violare a drepturilor omului in randul comunitatilor de romi; Contract cu ERRC – European Roma Rights Centre, Budapest – 1998
Scop: monitorizarea presei in vederea identificarii articolelor de tip “hate speech” si documentare de teren, interviuri cu victime ale unor cazuri de abuz si violenta impotrica romilor.
Rezultate: rapoarte ale situatiilor identificate, furnizate ERRC-ului.
Buget: 500 USD
Finantator: European Roma Rights Center
 
7. Concurs “Amen gilabas sukhar” Tip Top - Mini Top – 1999
Scop: Pastrarea si promovarea traditiilor etniei romilor
Buget: 1,053 USD; finantat 915 USD
Finantator: Fundatia pentru o Societate Deschisa, Cluj
 
8. Cursuri de Limba Engleza pentru studentii romi – 1998
Scop: Formarea continua a studentilor romi
Buget: 1,200 USD
Finantator: Fundatia pentru o Societate Deschisa, Cluj

9. “Devenind mai eficienti”, Cursuri de Limba Engleza – 2000
Scop: Contributie la formarea unei elite a romilor
Rezultate: Diplome de absolvire, certificate, obtinute de partipantii la curs.
Buget: 3,309 USD
Finantator: Fundatia pentru o Societate Deschisa, Cluj
 
10. Cursuri de calificare pentru tinerii romi “Buti vas o terne roma” – 2000
Scop: Crearea de noi locuri de munca pentru tinerii romi
Rezultate: Diplome de calificare obtinute de participantii la curs.
Buget: 5,387 USD; finantat 4,926 USD
Finantator: Fundatia pentru o Societate Deschisa, Cluj
 
11 . “Sukharimos e amare chavorenqe” Spectacol-concurs dedicat copiilor romi – 2000
Scop: Organizarea unui concurs cultural pentru copii si tineri romi; inscrierea si plata
taxelor scolare pentru un numar de 10 tineri la Scoala de Arta si Creatie Populara.
Rezultate: Desfasurarea concursului; inscrierea tinerilor romi in cadrul scolii de Arta si Creatie Populara si asigurarea frecventei acestora.
Buget: 2,638 USD; finantat 2,500 USD
Finantator: Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi, Cluj (CRCR)
 
12. Promovarea unei imagini pozitive a comunitatillor de romi – 2000
Scop: Realizarea de filme documentare despre diferite comunitatile de romi si problemele cu care acestea se confunta.
Rezultate: Colectarea unui bogat si divers material social si cultural cu si despre romii din diferite comunitati din Cluj. Crearea unei arhive continand aceste materiale video.
Buget: 4,470 USD; finantat 3,970 USD
Finantator: Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi, Cluj (CRCR)
 
13. “Prhalnet” Contributie la dezvoltarea Retelei Nationale a Romilor – 2001
Scop: Dezvoltarea relatiilor de colaborare si parteneriat cu ONG-urile romilor; initierea si dezvoltarea de relatii de colaborare si parteneriat cu alte ONG-uri si institutiile publice relevante.
Buget: 2,400 USD
Finantator: Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi, Cluj (CRCR)
 
14. Calificare si asistare in vederea integrarii socio-profesionale a tinerilor romi – 2001
Scop: Contributie la integrarea socio-profesionala a populatiei de etnie roma, prin calificarea in meserii cerute pe piata muncii si asistarea in vederea angajarii acestora.
Rezultate: Obtinerea diplomelor de calificare de catre un numar de 80 de tineri romi, fete si baieti.
Buget: 24,709 EUR; finantat 21,103 EUR
Finantator: Uniunea Europeana – Programul PHARE /Fondul de Parteneriat pentru Romi - 2001
 
15. Proiect de Monitorizare a situatiilor de discriminare in comunitatile de romi din judetul Cluj si dotarea organiztiei cu echipament de birou – 2004
Scop: Identificarea informatiilor legate de cele mai acute probleme ale romilor din Cluj si identificarea de solutii privind rezolvarea acestora.
Buget: 4,900 USD
Finantator: Open Society Institute – Roma Participation Program, Budapest
 
16. Proiect social – 2003
Scop: Imbunatatirea situatiei romilor din comunitatea de romi din Pata Rat (Cluj Napoca);
Rezultate: Asistenta de urgenta pe perioada iernii; achizitionarea si distribuirea de lemne de foc si alimente pentru 180 de persoane.
 
17. Dezvoltarea Locala a Comunitatii de Romi din comuna Bontida, judetul Cluj – 2004
Scop: Dezvoltarea socio-economica a comunitatii locale de romi din Bontida. Desfasurarea activitatii de fabricare de boltari BCfA. 
Rezultate: Imbunatatirea infrastructurii locuintelor etnicilor romi; constructie de case
Costul proiectului: 14,207 EUR
Finantator: Co-operating Netherlands Foundations
 
18. Sprijin pentru imbunatatirea parteneriatului dintre comunitatile de romi din judetul Cluj si autoritatile publice locale – 2005
Scop: dezvoltarea resurselelor umane din cadrul unitatilor Administrative teritoriale (primarii) pe al caror teritoriu locuiesc comunitati compacte de romi.
Rezultate: Noi abilitati si capacitati dezvoltate de catre expertii pe problemele romilor; stimularea unor initiative privind dezvoltarea si implementarea, in cadrul primariilor, a unor proiecte si activitati vizand imbunatatirea situatiei romilor de la nivel local.
Costul proiectului : 4,830 USD
Finantator: Biroul Bancii Mondiale din Romania, Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile
 
19. Sprijin Institutional 2006-2007
Scop: Sprijinirea organizatiei Amare Phrala in initiativa acesteia de a aborda problema  locuirii populatiei de romi din comuna Bontida.
Rezultate: ameliorarea situatiei si conditiei locuintelor romilor din comunitatea de romi din Bontida.
Buget: 20,800 USD
Finantator: Open Society Institute – Roma Participation Program, Budapesta


20. Promovarea Oportunităţilor de Ocupare pe Piaţa Muncii pentru Cetăţenii de Etnie Romă din Judeţul Cluj – 2009
Scop: Dezvoltarea la nivelul comunităţilor de romi din judeţul Cluj de competenţe necesare inserţiei substanţiale a romilor pe piaţa muncii. Activitati: formarea profesională a unui număr de 30 de romi din judeţul Cluj în meseria de zidar-pietrar-tencuitor; stabilirea de parteneriate între organizaţiile rome, administraţia publică şi agenţii economici din judeţul Cluj în vederea facilitarii procesului de conştientizare a angajatorilor asupra necesităţii prevenirii şi combaterii discriminărilor în angajare pe considerente etnice şi încurajarea, respectiv stimularea plasării romilor calificaţi în unităţi economice de stat şi private; asigurarea consilierii şi orientării profesionale a beneficiarilor direcţi şi indirecţi în vederea facilitării accesului acestora pe piaţa muncii.
Rezultate: Formarea profesionala, respectiv certificarea, beneficiarilor directi ai proiectului; consilierea profesionala a absolventilor cursurilor de calificare; intermediere si facilitare angajare.
Buget: 54.895 EUR
Finantator: Uniunea  Europeana - PHARE
Incearca toolbar-ul nostru!
Loading...

Amare Phrala - Fratii Nostri /animator postari blog